poniedziałek, 23 czerwca 2014

Jak uchronić nasze dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uchronić nasze dzieci

przed szkodliwymi treściami w internecie?

 

STATYSTYKI PRZEMOCY 

W INTERNECIE

W sieci znajdziemy mnóstwo danych statystycznych na temat przemocy. Informacje te przerażają, ponieważ coraz więcej młodych ludzi pada ofiarą przemocy w sieci. Dostępne są badania dotyczące tego, czy młodzi ludzie mówią o swoich doświadczeniach z cyberprzemocą.
Gdy młodych dotyka przemoc werbalna chętniej dzielą się tym z innymi:

o  około 35% powie znajomym lub rodzeństwu,

o  około 5% dorosłym ze szkoły,

o  około 5% rodzicom lub dorosłym w rodzinie,

prawie 50% nie powie jednak nikomu.
W przypadku kompromitujących materiałów:

o  około 50% powie znajomym lub rodzeństwu,

o  około 10% rodzicom lub dorosłym w rodzinie,

o  około 10% dorosłym w szkole,

około 30 % nie powie nikomu.
Analizując dostępne źródła widzimy, że młodzież w wieku szkolnym pada ofiarom wulgarnych wyzwisk, poniżania, upokarzania, ośmieszania, straszenia, szantażowania i wielu innych.

o  Wulgarne wyzwiska dotykają aż około 47 % nastolatków,

o   Poniżane, upokarzane i ośmieszane jest około 21%,

o   Straszone i szantażowane około 16%,

o   Reszta czyli 48% wskazuje inne sposoby znęcania się w sieci.
W ankietach dotyczących częstotliwości przemocy werbalnej wobec młodych w sieci najczęściej (aż 53% ) deklarowaną odpowiedzią było, doświadczenie jej kilka razy (2-5 razy). Ponad 5 razy aż 30 %. Jeden raz z cyberbullingiem spotkało się 25% młodych internautów.
Kolejnym rozpatrywanym problemem są publikacje kompromitujących zdjęć i filmów.

o  39% deklaruje że padła ofiarom takiej publikacji jeden raz

o  39% 2-5 razy

o  14% ponad 5 razy

o   8% nie pamięta
Prawie 60% takich publikacji dokonali szkolni koledzy lub koleżanki, a około 40% przez innych znajomych w wieku szkolnym.
Częstym zjawiskiem jest podszywanie się osób dorosłych pod osobę nieletnią w sieci bez jej zgody.

o  53% respondentów deklaruje że nigdy nie padło ofiarą podszywania się pod te osoby,

o  aż 29% co najmniej raz było w sytuacji podszywania się pod nich.
Także tutaj większość sprawców to szkolni koledzy i koleżanki (56%), oraz inni znajomi w wieku szkolnym (22%).

Na podstawie: http://cyberhate.org.pl

 

  PORADY DLA RODZICÓW


1. USTAW KOMPUTER W OGÓLNODOSTĘPNYM POMIESZCZENIU UMOŻLIWIAJĄCYM OBSERWOWANIE MONITORA.
2. ZAPOZNAJ SIĘ ZE STRONAMI, Z KTÓRYCH CHCE KORZYSTAĆ DZIECKO.
3. WSKAZUJ DZIECKU, KTÓRE STRONY MOŻE ODWIEDZAĆ.
4. SPRAWDZAJ HISTORIĘ ODWIEDZANYCH PRZEZ DZIECKO STRON.
5. UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA FILTRUJĄCEGO LUB BLOKUJĄCEGO.
6. TOWARZYSZ DZIECKU PODCZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU. ROZMAWIAJ Z NIM O TYM.
7. WYTŁUMACZ DZIECKU, DLACZEGO NIE CHCESZ, BY ODWIEDZAŁO OKREŚLONE STRONY, NP. ZAWIERAJĄCE PRZEMOC, itp.
8. FILTR NIGDY NIE ZASTĄPI CZUJNEGO RODZICIELSKIEGO OKA I SZCZEREJ ROZMOWY!
9. USTALCIE ZASADY.


STRONKI POŚWIĘCONE ZAGADNIENIU UZALEŻNIENIA OD INTERNETU:
www.siecioholizm.eu 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz